Jeg aner en stille storm

Styrt av en usynlig hånd

Som griper om meg nå

Veien var kjent

Den var trygg

Før den dreide

I motsatt retning

Mot ukjent, ulendt terreng

Nå ser jeg farer i hjørner

Selv om jeg forstår

At å se farer i hjørner

Kun skaper et nytt

Kun driver meg inn

Der vinden leker seg

Det blir mørkt rundt meg

Jeg løper i farlig regn

Veien var kjent...

Til jeg står rygg mot vegg

I kamp mot en stille storm

Og du viser vei

Nå ser jeg farer...